Uttalelse fra norske kystkommuner i forbindelse med årsmøtet til NFKK 6. mars 2013:

Til Regjering og Storting

55 kystkommuner krever at regjeringen handler! Nå!

Kommuner med oppdrettsanlegg har i mange år arbeidet for å få en andel av verdiskapingen som oppdrettsnæringen gir opphav til. I 2012 ble det i Norge produsert i overkant av 1,2 million tonn laks til en verdi av over 30 milliarder kroner. Sentrale myndigheter ønsker å tilrettelegge for fortsatt vekst for oppdrettsnæringen. Samtidig forventes det at kommunene følger opp og tilrettelegger for veksten lokalt uten særlige fordeler for innbyggerne.

NFKK krever at dette forholdet må endres. Større andel av de samlede skatte- og avgiftsinntektene må tilfallekommunene der oppdrettsaktiviteten er eller kan komme.

Fjord og kystkommunene krever at regjeringen straks vedtar endringer i dagens fordeling av inntekter fra oppdrettsnæringen, slik at kommune får mer tilbake av den totale verdiskapningen.

NFKK krever handling nå!

Om Nettverk fjord- og kystkommuner
NFKK organiserer 53 kystkommuner fra Tvedestrand i sør til Nordkapp i nord. NFKK er opptatt av å opprettholde levende kystsamfunn. Medlemmene i NFKK er:

Alta, Aukra, Aure, Austevoll, Averøy, Bjugn, Bømlo, Fedje, Finnøy, Flakstad, Flatanger, Flora, Fosnes, Frøya, Gratangen, Gulen, Halsa, Hammerfest, Hemne, Hitra, Karlsøy, Kristiansund, Kvalsund, Kvam, Kvinnherad, Leka, Loppa, Lurøy, Lyngen, Midsund, Måsøy, Nesna, Nordkapp, Nærøy, Osen, Roan, Salangen, Sandøy, Smøla, Snillfjord, Sortland, Steigen, Sømna, Tvedestrand, Tysnes, Vega, Vevelstad, Vikna, Vågsøy, Øksnes, Ørland, Øygarden, Åfjord. I tillegg har kommunene Brønnøy og Sveio deltatt på årsmøtet.

For spørsmål eller flere kommentarer, kontakt styremedlemmer i NFKK:
Ole Laurits Haugen, ordfører i Hitra kommune (leder)
Mobil: 905 78 433, E-post: ole.laurits.haugen@hitra.kommune.no

Synnøve Solbakken, ordfører i Kvinnherad kommune (nestleder)
Mobil: 930 12 591, E-post: synnove.solbakken@kvinnherad.kommune.no

Steinar Aspli, ordfører i Nærøy kommune
Mobil: 957 70 548, E-post: steinar.aspli@naroy.kommune.no

Ingunn Oldervik Golmen, ordfører i Aure kommune
Mobil: 995 16 430, E-post: ingunn.golmen@aure.kommune.no

Kjetil Hestad, ordfører i Tysnes kommune
Mobil: 924 44 460, E-post: kjetil.hestad@tysnes.kommune.no

Marit Bye, ordførere i Nesna kommune
Mobil: 91155431, E-post: marit.bye@nesna.kommune.no

Jan Dukene, ordfører i Tvedestrand kommune
Mobil: 908 46 001, E-post: jan.dukene@tvedestrand.kommune.no

Vara:
Hanny Ditlevsen, ordførere i Karlsøy kommune
Mobil: 977 49 510, E-post: hanny.ditlefsen@karlsoy.kommune.no

Ann Kristin Sørvik, ordfører i Averøy kommune
Mobil: 951 81 111, E-post: Ann-kristin.sorvik@averoy.kommune.no

Hallvard Oppedal, ordfører i Gulen kommune
Mobil: 415 13 958, E-post: hallvard.oppedal@gulen.kommune.no

Kontaktinformasjon til Nettverk fjord- og kystkommuner:
Pia Farstad von Hall, c/o KS Bedrift Havn, Haakon VIIs gate 9, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO,
Telefon: 97100904, web: www.kystnettverk.no