Onsdag 21. juni var auksjonene av nye oppdrettskonsesjoner ferdig, det ga en inntekt på  ca 2,9 milliarder kroner. I vinter ble det solgt vekst for bortimot 1 milliard kroner. Samlet gir dette en inntekt til Havbruksfondet på omlag 3,15 milliarder kroner.

– Det er gledelig at auksjonen har gått så bra. Det gir viktige inntekter til de kommunene som har lagt til rette for oppdrettsnæringen. Men det må også tas med i betraktningen at dette er en engangsutbetaling, og at mange kystkommuner har hatt svært små inntekter fra næringen gjennom mange år, sier styrelder i NFKK Ole L. Haugen. Ellers poengtere Haugen at det er gledelig at også mindre lokale selskaper har kjøpt konsesjoner, men at han og NFKK er skeptisk til om denne modellen er bærekraftig og ønskelig på sikt.

Det er i alt solgt 14 945 tonn ny kapasitet gjennom auksjonen, som tilsvarer om lag 97 prosent av alt som var til salgs. Det gjenstår 414 tonn MTB fordelt på flere produksjonsområder. Departementet sier at de vil vurdere om, og eventuelt hvordan, disse skal tildeles. En beslutning om dette vil offentliggjøres til høsten.

Den høyeste prisen pr tonn ble på 252 000 kroner, solgt til Lovundlaks AS. Minste auksjonspris var på 132 00 kroner. Minsteprisen som regjeringen satte var på 120 000 kroner pr. tonn.

Utbetalingene til kommunene skal skje i oktober.

Se pressemeldinger fra Fiskeridepartementet her:

21.juni

20.juni