Nettverk fjord- og kystkommuner inviterer til Årskonferansen 2020. I Oslo den 16. – 17. april samler vi ordførere fra hele Kyst-Norge og setter agendaen. Meld deg på i dag!

MELD DEG PÅ NFKK ÅRSKONFERANSE 2020

Årskonferansen er møteplass for medlemmene i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK). På konferansen tar vi opp de viktigste utfordringene for fjord- og kystkommunene.

Konferansen begynner med felles program sammen med LNVK (Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner) om naturressurser og lokal beskatning.

Aktuelt program

Flere innledere er klare, disse vil presenteres fortløpende.

Temaene på agendaen er:

  • Havbruk i vann, på land eller i andre land?
  • Fiskeri, med kvotesystem til bryderi?
  • Samferdsel på ville veier?
  • Når krisen rammer
  • Kan turisme bli bærekraftig?

Programmet er under utarbeidelse og publiseres snart.

Et lite stykke kysthistorie

Årskonferansen avholdes i år på  SALT – et nomadisk kunstprosjekt på Langkaia i Oslo, med utsikt not Operaen. Kunstprosjektet har røtter i vår lange kysthistorie og fokus på å sikre et bærekraftig hav for kommende generasjoner.

Arrangørene bak SALT-prosjektet ønsker å formidle kunnskap om den norske kystkulturen og ønsker å få byfolk til å bry seg mer om havet.

SALT ble først reist på Sandhornøya, i Gildeskål kommune, og har siden besøk Bergen og skal nå være i Oslo ut året. Prosjektet samler kunst, musikk, mat og arkitektur i flere spektakulære trekonstruksjoner designet av Sami Rintala (Rintala Eggertsson Architects).

Årsmøte

Etter årskonferansen avholdes nettverkets årsmøte.

MELD DEG PÅ NFKK ÅRSKONFERANSE 2020

Spørsmål om Årskonferansen til NFKK, ta kontakt med Anna Ljunggren på telefon 909 26 083