På grunn av restriksjoner knyttet til utbruddet av korona-viruset har styret i NFKK besluttet å utsette Årskonferansen og årsmøtet 2020. Nye tentative datoer er 18.-19. juni.

Konferansen skulle opprinnelig ha vært avviklet fra 16.-17. april i Oslo.

Nå er vi i ferd med å undersøke mulighetene for gjennomføring 18.-19. juni. Sett av disse datoene allerede nå, nærmere informasjon kommer. Sted er foreløpig uavklart.

På NFKKs årskonferanse skal vi samle ordførere fra hele Kyst-Norge og sette agendaen.

Årskonferansen er møteplass for medlemmene i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK). På konferansen tar vi opp de viktigste utfordringene for fjord- og kystkommunene.

Grunnet den uavklarte situasjonen kan det planlagte programmet bli endret.

Aktuelt program

Programmet er under utarbeidelse og kan bli gjenstand for endring. Per i dag har vi følgende tema på agendaen:

  • Havbruk i vann, på land eller i andre land?
  • Fiskeri, med kvotesystem til bryderi?
  • Samferdsel på ville veier?
  • Når krisen rammer
  • Kan turisme bli bærekraftig?

Vi kommer tilbake til sted for årets konferanse.

Årsmøte

Etter årskonferansen vil vi avholde nettverkets årsmøte.

Spørsmål om Årskonferansen til NFKK, ta kontakt med Anna Ljunggren på telefon 909 26 083

Foto: Stefan Gunnarsson/Unsplash