47 oppdrettsselskap har søkt om vekst

Det er søkt om i alt 7 897 tonn økning i biomasse til en verdi av 947 millioner. 31. januar gikk...

Les mer