Bli med å ta et tak for å redusere forsøplingen av havet, kysten og strendene våre!

Vi kan alle bidra til å utgjøre en bitte liten forskjell. Husk det. Bli derfor med å ta et tak!...

Les mer