Strammer inn reglene for lusemiddelbruk

Fiskeriministeren foreslår nye tiltak for å redusere mulige negative miljøeffekter av...

Les mer