Vil frata kommunen ansvaret for tildeling av areal

– Å tro at en kommune skal ta et ansvar for nasjonens fremtid ved å tildele areal, som har...

Les mer