Måned: juni 2014

Møte med statsråden

NFKK har hatt møte med statsråd Elisabeth Aspaker om kommunenes rolle overfor havbruksnæringen og vekst i næringen. Diskusjonen om arealbruk fortsetter i kommunene og behovet for å finne en permanent løsning for kommunene er...

Les mer