Måned: januar 2014

Hjelmeland kommune nytt medlem

Hjelmeland kommune har meldt seg inn i Nettverk fjord- og kystkommuner. Nettverket har dermed 56 medlemskommuner og vokser stadig. Veksten i antall medlemmer er viktig i arbeidet for bedre rammevilkår for kystkommunene. Ordfører...

Les mer

Omsetning av nye konsesjoner

NOFIMA har gitt ut en rapport som viser at 48 av 64 lakseskonesjoner som ble tildelt i 2009 fremdeles eies av små aktører. 16 er videresolgt til store selskap med høy fortjeneste. 2009 var det de små aktørene som ble tildelt de...

Les mer

Rekordår for norsk sjømateksport

– 2013 har vært et drømmeår for laksenæringen, men andre deler av norsk sjømatnæring sliter i motbakke, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Eksportverdien av norsk sjømat endte på like i overkant av 61 milliarder...

Les mer