Måned: oktober 2013

Ny regjering vil gi inntekter til kommunene

I regjeringserklæringen fra Høyre og Fremskrittspartiet er det i kapittelet om Fiskeri og havbruk tatt med noen setninger om kommunene. Det står: Kommuner som stiller arealer til disposisjon for næringen bør oppleve større...

Les mer

Kommunene får 180 millioner kroner fra konsesjonene

Nettverk fjord- og kystkommuner har fått gjennomslag for økonomisk bidrag fra oppdrettsnæringen for bruken av sjøarealene til kommunene. Fire millioner kroner av av vederlaget for nye konsesjoner skal gå til oppdrettskommunen...

Les mer

Midlertidig lederskifte i FHL

FHL melder på sine nettsider at Geir Andreassen fratrer stillingen som administrerende direktør 1. oktober. Andreassen går da over i stilling som adm. dir. i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).Fra samme dato...

Les mer
  • 1
  • 2