Måned: oktober 2013

Avklaring på medlemsmøtet til NFKK?

Listen over politikere som deltar på medlemsmøtet til NFKK 25. og 26. november er sjeldent sterk. Fra Næringsdepartementet møter statssekretær for fiskeriministeren, Amund Ringdal. Han kommer opprinnelig fra Austevoll og kjenner...

Les mer

Njåstad leder av kommunalkomiteen

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) gratulerer Helge André Njåstad som leder av kommunalkomiteen på Stortinget. Dette er et viktig verv for kystkommunene. Njåstad var i sin tid som ordfører i Austevoll kommune med på å...

Les mer

Statsbudsjettet 2014

Som ventet ble det i statsbudsjettet for 2014 lagt frem forslag om at kommunene skal få inntil fire millioner kroner for hver oppdrettstillatelse. NFKK er positive til forslaget, men mener samtidig det har klare mangler. I...

Les mer

Medlemsmøte i NFKK 25. og 26. november

Den 25. og 26. november 2013 er det medlemsmøte i Nettverk fjord- og kystkommuner på Gardermoen. Med ny regjering og nytt Storting knytter det seg spenning til hva som vil skje med saken om «arealavgift». Dette og...

Les mer

Oppdrettskommunene mener ny ordning har klare mangler

NFKK har i dag sendt ut følgende pressemelding: Avtroppende regjering har varslet at det i statsbudsjettet for 2014 vil komme en ordning der kommuner som får nye oppdrettsanlegg blir kompensert for dette med inntil fire...

Les mer
  • 1
  • 2