Måned: juli 2013

Arealstruktur i havbruksnæringen

I sjømatmeldingen som ble vedtatt i Stortinget i vår omhandles arealstrukturen for havbruksnæringen. Regjeringen legger i innstillingen vekt på å se geografiske områder i sammenheng. Regjeringen beskriver to alternativer til...

Les mer

Speakers corner på AquaNor messen

NFKK har gjennom året hatt god kontakt med Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening (FHL). Dialogen har vært viktig og det er gjensidig forståelse for at det er nødvendig med en tett dialog mellom kystkommunene og...

Les mer

Medlemsvekst i NFKK

NFKK har hatt en god medlemsvekst i første halvår av 2013. Siste kommune som ble medlem er Brønnøy kommune. De er kommune nummer 55 i nettverket og bidrar til å styrke arbeidet til NFKK ytterligere. Se våre medlemmer...

Les mer

Forvaltning av marine ressurser

Forvaltning av marine ressurser Prosjektet forvaltning av marine ressurser er startet opp igjen og rekrutterer i disse dager kommuner som ønsker å delta. Tvedestrand kommune har vært med som foregangskommune. Områdebaserte...

Les mer
  • 1
  • 2