Måned: juni 2013

45 nye lakseløyve skal lysast ut 1. juli

Fiskeri- og kystdepartementet fastset nå forskrift om tildeling av 45 nye lakseløyve. Det er gjort få endringar i forslaget som var ute til høyring, og Fiskeridirektoratet vil lyse ut løyva 1. juli. – Med grøne konsesjonar...

Les mer

HI inviterer til regionale kontaktmøter

Havforskningsinstituttet inviterer til regionale kontaktmøter. Med omlag 700 ansatte er HI det største marine forskningsmiljøet i Norge. Hovedansvaret til HI er å forske for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og om...

Les mer