Måned: april 2013

Brønnøy kommune nytt medlem

Brønnøy kommune har vedtatt å melde seg inn i Nettverk fjord- og kystkommuner. Brønnøy er en bykommune på Helgeland i Nordland som grenser i nord mot Vega og Vevelstad, i øst mot Vefsn og Grane, og i sør mot Bindal og Sømna....

Les mer

Sveio kommune nytt medlem

Sveio kommune har valgt å melde seg inn i Nettverk fjord- og kystkommuner. Sveio kommune er ei halvøy som grensar mot Sletta og Bømlafjorden i vest og Ålfjorden i aust. Kommunen ligg i Hordaland fylke. Den har fastlandsgrense...

Les mer

Hardangerfjordforskriften ikkje innført

Det blir ikkje innført ei særskild regulering av biomassen i oppdrettsanlegga i Hardanger, slik det var forslag om i høyringa i februar i år. Avgjerda er tatt i samråd med andre berørte statsrådar. – Vi har mellom anna...

Les mer

Herøy kommune nytt medlem

Herøy kommune har etter vedtak i formannskapet 9. april valgt å melde seg inn i NFKK. Herøy kommune ligger på Helgelandskysten, midt i Norge. Kommunen, som har flere øyer enn innbyggere, betraktes av mange som et av verdens...

Les mer

NFKK deltar på høring

På mandag deltar NFKK på høring i Næringskomiteen om Stortingsmelding nummer 22, Verdens fremste sjømatnasjon. I tillegg er det høring om Proposisjon 103 L, om endringer i akvakulturloven. Fra NFKK er det Kjetil Hestad og Pia...

Les mer