Måned: november 2012

Vevelstad kommune nytt medlem

Vevelstad kommune har meldt seg inn i Nettverk fjord- og kystkommuner, NFKK. Med dette har nettverket nå 48 medlemskommuner fra hele kysten. Ordfører i Vevelstad kommune er Ken Richard Hansen. Rådmann er Ronald Bjøru. Vevelstad...

Les mer

– Andre kan få konsesjonene

Høyreordfører i Alta, Laila Davidsen, takker fortsatt nei til nye laksekonsesjoner. – La noen andre få dem. Jeg er ikke villig til å ta risikoen. Dette sier ordføreren til Fiskeribladet Fiskaren. Vider står det i...

Les mer

Arealavgift for oppdrettslokaliteter

Norsk kystsone er vår største allmenning som kjennetegnes av fri ferdsel, fritt fritidsfiske, det vil si fri adgang for alle. Men disponeringen av kystsonen og valget mellom ulike interesser er problemstillinger som i økende...

Les mer

Kampen om plass på kysten

Denne boken utgitt av Universitetsforlaget beskriver og diskuterer de økonomiske og politiske endringsprosessene som skjer i kystområdene og hvordan disse setter krav til særegne former for planlegging. Boken er forfattet av...

Les mer
  • 1
  • 2